Navigace: Orionka > Budova

Budova

Fotografie provozovny z posledních let před ukončením působení Vrchního vedení. Kromě snímků interiéru i exteriéru je možno si prohlédnout i „podzemí“ – horní i střední hala měly dodatečně zhotovené podlahy, pod nimiž zůstal prázdný prostor z dob provozu tramvajové vozovny, tedy montážní kanály, včetně nosných sloupků kolejnic a kolejnic samotných. Snímky byly pořízeny v letech 2007 - 2008.

 

Horní hala

KLIKNI

Střední hala

KLIKNI

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
125.jpg
126.jpg
127.jpg
Seznam fotografií
001 Horní hala - pohled k vratům
002 Horní hala - pohled ke skladu
003 Prostory skladu
004 Horní hala s ochozem
005 Přístup ke skladovým prostorům v horní hale, tzv. půda
006 Horní hala s ochozem
007 Pohled z ochozu na vstupní vrata horní haly a na uskladněný materiál
008 Dveře od skladových prostor
009 Půda
010 Půda
011 Půda
012 Půda
013 Servis jízdenkových automatů
014 Zadní nepoužívaný vchod do skladu
015 Vchod do skladu
016 Horní hala - pohled od skladu
017 Sklad
018 Detail ze skladu - původní koleje horní haly
019 Sklad
020 Sklad - bývalé výdejní okénko
021 Další nepoužívané výdejní okénko ve skladu
022 Sklad a kancelář skladu
023 Střední hala - přípravné pracoviště (malá dílna)
024 Střední hala - malá dílna s dveřmi do příručního skladu autodílny
025 Malá dílna a schody k horní hale průchodem mezi šatnami. Dveře se žlutými pruhy patří ke sklepním skladovacím prostorům dílny, dveře vpravo vedou do svařovny.
026 Administrativní budova - vchod ke kancelářím mistrů a správy budov
027 Přízemí administrativní budovy - vpravo vstup od dolní haly, po levé straně ordinace závodního lékaře, dříve podniková sauna, a bílé dveře jsou WC.
028 Schodiště do 1. patra s oknem na malý dvorek u bývalé kotelny a uhelny
029 Pohled z okna na schodišti na částečně zastřešený dvorek u bývalé uhelny, v pozadí vlevo vila pánů Horníčka a Lipského
030 Jižní stěna dolní haly - sklad trakčního materiálu, dříve uhelna
031 1. patro, vlevo část dveří kanceláře vedoucího provozovny, dvoje bílé dveře jsou WC
032 Detail zábradlí
033 Schodiště na půdu administrativní budovy
034 Pohled na východní část Prahy přes střechu budovy kanceláří mistrů
035 Pohled od schodiště v 1. patře administrativní budovy na dolní halu s vyznačeným stáním pro montážní vozy
036 Výhled z malého ochozu u kanceláří v 1. patře na dolní halu
037 Výhled na zaparkované montážní vozy
038 Za montážním Mercedesem se skrývají dveře do akumulátorovny a v rohu dveře na dvorek k obytnému domu. Vpravo jedny ze tří vrat do autodílny.
039 Zámečnická dílna - vchod od malé dílny
040 Střední hala - zámečnická dílna s hlavními vstupními vraty a zachovaným zbytkem původní 1. koleje
041 Střední část zámečnické dílny
042 Kancelář vedoucího dílny
043 Chodba zámečnické dílny s původně vnějšími okny horní haly, za nimiž byla později vybudována kulturní místnost
044 Po přestavbě bývalé kulturní místnosti na šatnu montérů byla původní okna, směřující do střední haly k zámečnické dílně, z vnitřní strany zazděna.
045 Šatna montérů, přestavěná z bývalé kulturní místnosti. Za skříňkami po levé straně jsou zazděná původní vnější okna horní budovy, později směřující do přistavěné střední haly.
046 Umývárna montérů
047 Umývárna montérů
048 Naproti šatně montérů umístěná šatna ostatních pracovníků, nahoře šatna pro řidiče
049 Umývárna u druhé šatny
050 Umývárna u druhé šatny
051 Dvorek u bývalé uhelny, vpravo přístavek s kancelářemi mistrů
052 Zadní vjezd na dvorek u bývalé uhelny
053 Okna kanceláří v patře dolní budovy
054 Okna bývalé uhelny, pod nimi vchod do pomocného skladu
055 Trocha historie v bývalé uhelně
056 Pomocný sklad v bývalé uhelně
057 Pomocný sklad v bývalé uhelně
058 Pomocný sklad v bývalé uhelně
059 Pomocný sklad v bývalé uhelně
060 Pomocný sklad v bývalé kotelně
061 Pomocný sklad v bývalé kotelně
062 Pomocný sklad v bývalé kotelně
063 Pomocný sklad v bývalé kotelně
064 Pomocný sklad v bývalé kotelně
065 Pomocný sklad v bývalé kotelně
066 Pohled na dvorek od vchodu do bývalé uhelny
067 Zastřešená část dvorku s dveřmi do chodby ke kancelářím mistrů
068 Malý odkládací prostor u východní stěny dolní budovy
069 Pohled od odkládacího prostoru k budově kanceláří mistrů
070 Dvorek u obytného domu - dveře od spodní haly provozovny
071 Vchod do obytného domu
072 Dvorek u obytného domu - vlevo okna svařovny, uprostřed okno šatny řidičů, vpravo obytný dům
073 Skříňka s hasičským náčiním
074 Vchod ze dvorku do obytného domu
075 Okna obytného domu, směřující na dvorek
076 Okna a komín bývalé kotelny
077 Příruční sklad autodílny s nabíječkou baterií
078 Nabíjecí místnost autobaterií
079 Vrata z ulice na dvorek obytného domu
080 Pohled od vchodu do obytného domu na dveře od spodní haly a na okna nabíjárny autobaterií
081 Přízemí obytného domu
082 Schodiště obytného domu
083 Pohled od schodiště obytného domu na střechy horní a střední haly
084 Pohled od schodiště obytného domu na okna malé dílny
085 Pohled od schodiště obytného domu na střechu dolní haly
086 Pohled od schodiště obytného domu na střechu horní haly
087 Dveře na půdu obytného domu
088 Pohled z půdy obytného domu na střechy horní a střední haly
089 Pohled z půdy obytného domu směrem ke Floře
090 Pohled z půdy obytného domu
091 Pohled z půdy obytného domu
092 Pohled z půdy obytného domu
093 Pohled z půdy obytného domu
094 Pohled z půdy obytného domu
095 Pohled z půdy obytného domu
096 Návrat do střední haly; běžně nepřístupný prostor nad malou dílnou
097 Prostor nad malou dílnou s dlouhodobě odloženým materiálem
098 Prostor nad malou dílnou s dlouhodobě odloženým materiálem
099 Zámečnická dílna vyfotografovaná z nepřístupného prostoru nad malou dílnou
100 Zámečnická dílna vyfotografovaná z nepřístupného prostoru nad malou dílnou
101 Zámečnická dílna vyfotografovaná z nepřístupného prostoru nad malou dílnou
102 Zámečnická dílna s okny původní horní haly vyfotografovaná z nepřístupného prostoru nad malou dílnou
103 Střešní konstrukce střední haly
104 Střešní konstrukce střední haly
105 Střešní konstrukce střední haly
106 Chodba zámečnická dílny vyfotografovaná z nepřístupného prostoru nad malou dílnou
107 Autodílna
108 Autodílna
109 Autodílna
110 Autodílna
111 Autodílna
112 Autodílna
113 Konstrukce střechy dolní haly
114 Autodílna
115 Kancelář vedoucího autodílny
116 Autodílna - pohled z kanceláře
117 Orionka z nadhledu
118 Orionka z nadhledu
119 Orionka z nadhledu
120 Orionka z nadhledu
121 Orionka z nadhledu - sklad olejů
122 Areál bývalé vinohradské vozovny
123 Areál bývalé vinohradské vozovny
124 Areál bývalé vinohradské vozovny
125 Areál bývalé vinohradské vozovny
126 Areál bývalé vinohradské vozovny
127 Schéma areálu a označení jednotlivých prostor (2011)

 

© orionka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma