Navigace: Orionka > 5521

5521

Měřicí vůz 5521 – rekonstruovaný v roce 1987 z původního vozu T3 6258. Vůz je vybaven střešní nástavbou pro vizuální kontrolu troleje a videokamerou pro záznam do PC. Ostatní údaje o výšce, klikatosti a nerovnostech (rázech) troleje jsou z měřicí lišty pantografu převáděny také do PC a jsou ukládány pomocí speciálního SW pro snadné pozdější vyhledání konkrétního poruchového místa. Kromě toho je vůz uzpůsoben pro provádění zkratových zkoušek měníren vyvoláním umělé nadměrné zátěže v požadovaném napájeném úseku. Více údajů a fotogalerie se nachází na http://5521.webnode.cz/, kam se dostanete po kliknutí na šipku. KLIKNI

001.jpg
© orionka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma