Navigace: Orionka > 5522

5522

Měřicí vůz 5522 – rekonstruovaný v roce 1988 z původního vozu T3 6226. Vůz neměl zpočátku možnost vizuální kontroly troleje, údaje o poloze troleje – výška a odchylka od svislé osy kolejí (klikatost) byly převáděny z druhého (měřicího) pantografu elektricky na vnitřní kontrolní panel. Nepřipojovalo se ani žádné záznamové zařízení. Později bylo do druhého střešního větracího poklopu dosazeno okénko pro možnost vizuální kontroly troleje.

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
035.jpg
036.jpg
037.jpg
038.jpg
039.jpg
040.jpg
041.jpg
042.jpg
043.jpg
044.jpg
045.jpg
046.jpg
047.jpg
048.jpg
049.jpg
050.jpg
051.jpg
052.jpg
053.jpg
054.jpg
055.jpg
056.jpg
057.jpg
058.jpg
059.jpg
060.jpg
061.jpg
062.jpg
063.jpg
064.jpg
065.jpg
066.jpg
067.jpg
068.jpg
069.jpg
070.jpg
071.jpg
072.jpg
073.jpg
074.jpg
075.jpg
076.jpg
077.jpg
078.jpg
079.jpg
080.jpg
081.jpg
082.jpg
083.jpg
084.jpg
085.jpg
086.jpg
087.jpg
088.jpg
089.jpg
090.jpg
091.jpg
092.jpg
093.jpg
094.jpg
095.jpg
096.jpg
097.jpg
098.jpg
099.jpg
100.jpg
101.jpg
102.jpg
103.jpg
104.jpg
105.jpg
106.jpg
107.jpg
108.jpg
109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
113.jpg
114.jpg
115.jpg
116.jpg
117.jpg
118.jpg
119.jpg
120.jpg
121.jpg
122.jpg
123.jpg
124.jpg
125.jpg
126.jpg
127.jpg
128.jpg
129.jpg
130.jpg
131.jpg
132.jpg
133.jpg
134.jpg
135.jpg
136.jpg
137.jpg
138.jpg
139.jpg
140.jpg
141.jpg
142.jpg
143.jpg
144.jpg
145.jpg
146.jpg
147.jpg
148.jpg
149.jpg
150.jpg
151.jpg
152.jpg
153.jpg
154.jpg
155.jpg
156.jpg
157.jpg
158.jpg
159.jpg
160.jpg
161.jpg
162.jpg
163.jpg
164.jpg
165.jpg
166.jpg
167.jpg
168.jpg
169.jpg
170.jpg
171.jpg
172.jpg
173.jpg
174.jpg
175.jpg
176.jpg
177.jpg
178.jpg
179.jpg
180.jpg
Seznam fotografií
001 Ještě jako 6226 na Orionce 30.4.1987
002 5522 a mazač troleje 4049, Orionka 29.8.1988
003 Orionka 29.8.1988
004 S mazačem troleje (původně vůz 447), Orionka 30.11.1988
005 První tramvaje na trati Ohrada - Palmovka. Souprava 5522+6613, Krejcárek 21.11.1990
006 5522+6607 spolu se soupravou 7244+7245 (9) ve smyčce Sídliště Řepy 19.12.1990
007 S vozem 6607 probíhalo poslední měření v soupravě, později vůz 5522 jezdil již jen jako sólo. Smyčka Vozovna Pankrác. 19.12.1990
008 S vozem 7258, vozovna Strašnice 31.1.1993
009 Mezi zastávkami Plynárna Michle a Michelská 31.1.1993
010 U smyčky Vozovna Pankrác, vlevo strojní zatlačovačka pryžových profilů SZ2 pro kolejnice systému BKV 31.1.1993
011 Manipulační kolej Na Zámecké 31.1.1993
012 Trojský most 31.1.1993
013 Od Krejcárku na Ohradu 31.1.1993
014 Spořilov 31.1.1993
015 Sídliště Ďáblice, vlevo souprava 6524+6523 (12) 31.1.1993
016 Výstaviště 31.1.1993
017 Výstaviště 31.1.1993
018 Křižovatka Sokolovská - U Balabenky 31.1.1993
019 U odbočky do vozovny Hloubětín 31.1.1993
020 S vozem 9043 (3), Lehovec 31.1.1993
021 Smyčka Vysočanská 31.1.1993
022 Palmovka - odbočení do ulice Na Žertvách 31.1.1993
023 Spojovací 31.1.1993
024 Harfa 21.3.1993
025 Kolejový přejezd pod Palmovkou 21.3.1993
026 Mezi zastávkami Stejskalova a U Kříže, v pozadí čerstvě otevřený Discoland Sylvie (od r. 1992) 21.3.1993
027 Souprava 7060+7061 (22), vůz 5522 stojí na odstavné koleji u Brusnice 21.3.1993
028 Odstavná kolej u Brusnice, na lince 22 souprava 7066+7067 21.3.1993
029 Dlabačov 21.3.1993
030 Vypich 21.3.1993
031 Před smyčkou Podbaba 21.3.1993
032 Smyčka Špejchar s (již nefunkčním) odjezdovým návěstidlem 21.3.1993
033 Chotkovy sady 21.3.1993
034 Černokostelecká 21.3.1993
035 Manipulační kolej Opletalova 21.3.1993
036 Manipulační kolej Opletalova 21.3.1993
037 Hradčanská 21.3.1993
038 Petřiny 21.3.1993
039 Míjení se soupravou 351+1530 (91), Nám. Republiky 9.5.1993
040 Výstaviště 9.5.1993
041 Dlabačov 9.5.1993
042 Malostranské náměstí 9.5.1993
043 Malostranské náměstí 9.5.1993
044 Smyčka Podolská vodárna 9.5.1993
045 Vlečková kolej Nádraží Smíchov (odbočka z ulice Za Ženskými domovy) 9.5.1993
046 Vlečková kolej Nádraží Smíchov (odbočka z ulice Za Ženskými domovy) 9.5.1993
047 Vůz 5522 přesunutý o několik metrů do areálu ČD - Nádraží Smíchov 9.5.1993
048 Vratný trojúhelník Laurová 9.5.1993
049 Se soupravou 6524+6523 (24) ve smyčce Hlubočepy 9.5.1993
050 U pomníku 100 km tratí na Zlíchově 9.5.1993
051 Pohled na druhý (měřicí) pantograf vozu 5522. Vozidlo před ním je mazač troleje 5523. Orionka 5.7.1993
052 Smyčka Hloubětín (nyní Starý Hloubětín) 11.7.1993
053 Bývalá zastávka Školka 11.7.1993
054 Odstavná kolej v ulici Pod Pekárnami 11.7.1993
055 Smyčka Výstaviště 11.7.1993
056 Se soupravou 7152+7163 (20) ve smyčce Červený vrch 11.7.1993
057 Kolejový přejezd v zastávce Nad Trojou 11.7.1993
058 Křížení s železniční vlečkou u zastávky Nádraží Holešovice 11.7.1993
059 S autobusem ev.č. 5439 (163) ve smyčce Černokostelecká 12.9.1993
060 U zastávky Lokomotivka 12.9.1993
061 Vozovna Pankrác 12.9.1993
062 Balabenka 7.11.1993
063 Smyčka Vysočanská s odstavnou kolejí v ulici Pod Pekárnami 7.11.1993
064 Jičínská ulice mezi Florou a Olšanským náměstím 7.11.1993
065 Kolejový přejezd u Hlavního nádraží 7.11.1993
066 Zbytky třetí koleje v zastávce Želivského 14.11.1993
067 Rašínovo nábřeží směrem k Výtoni 30.1.1994
068 Odbočka ke smyčce Nádraží Braník s dosud nenapojenou tratí do Modřan 30.1.1994
069 Hládkov 20.3.1994
070 Vozovna Pankrác 20.3.1994
071 Zvonařka 20.3.1994
072 U zastávky Okrouhlická 22.5.1994
073 Před smyčkou Podbaba 22.5.1994
074 U Nádraží Vyšehrad 22.5.1994
075 Ládví 22.5.1994
076 Jiráskovo náměstí 26.6.1994
077 Smyčka Kubánské náměstí. Na voze je patrné již dosazené střešní okno pro vizuální kontrolu troleje. 26.6.1994
078 Mezi zastávkami Klamovka a U Zvonu 26.6.1994
079 Od Bertramky k Andělu 26.6.1994
080 Horky 26.6.1994
081 Manipulační oblouk z Minské ulice ke Koh-i-nooru 26.6.1994
082 Hládkov 27.11.1994
083 S odstaveným vlečným vozem 1429 ve vozovně Motol 27.11.1994
084 S odstavenými vlečnými vozy 1542 a 4500 ve vozovně Motol 27.11.1994
085 Křížový kolejový přejezd na severním předmostí Trojského mostu 27.11.1994
086 Kolejový přejezd v zastávce Nad Trojou se soupravou 6430+6429 (17) 27.11.1994
087 S vozem 8200 ve smyčce Olšanské hřbitovy 15.1.1995
088 Kolejový přejezd u Národního divadla se soupravou 6965+6940 (18) 22.1.1995
089 Odstavná kolej u Brusnice a souprava 6472+6369 (22) 22.1.1995
090 Opletalova 22.1.1995
091 S vozem 8200 na Zvonařce 22.1.1995
092 Hradčanská ke Špejcharu 2.4.1995
093 Do srpna 1995 byly u smyčky před pankráckou vozovnou dvě koleje. 2.4.1995
094 Ve vozovně Pankrác s odstaveným vozem 6322 2.4.1995
095 Průhled ze zadní plošiny vozu 5522 na odstavené vozy T3 ve vozovně Pankrác 2.4.1995
096 Také vůz 5522. Sídliště Řepy. 2.4.1995
097 Domluvené setkání dvou vozidel ev.č. 5522 ve smyčce Sídliště Řepy 2.4.1995
098 Dva vozy 5522 a souprava 6375+6373 (4), Sídliště Řepy 2.4.1995
099 Opletalova 2.4.1995
100 První tramvaj na modřanské trati. Nádraží Modřany. 12.5.1995
101 První tramvaj na modřanské trati mezi zastávkami U Libušského potoka a Modřanská rokle 12.5.1995
102 První tramvaj na modřanské trati v zastávce Modřanská rokle 12.5.1995
103 První tramvaj ve smyčce Sídliště Modřany 12.5.1995
104 Zkouška elektricky ovládané výhybky na plánovanou trať do Libuše 21.5.1995
105 Vůz 5522 poblíž bývalé koleje pro kropicí vozy na Kosárkově nábřeží 21.5.1995
106 Chotkovy sady 21.5.1995
107 U zaniklé železniční vlečky poblíž zastávky Nádraží Holešovice 21.5.1995
108 Třebenická 21.5.1995
109 Odbočka do smyčky Nádraží Braník 21.5.1995
110 S vozem 9025 (3) a soupravou vedenou vozem 6845 (17) ve smyčce Nádraží Braník 21.5.1995
111 Smyčka Podolská vodárna 21.5.1995
112 Jiráskovo náměstí 21.5.1995
113 ÚD DP 21.5.1995
114 Účel kontrolních jízd měřicím vozem - zjištěna nepřípustná poloha troleje, jak je vidět u zadního pantografu. Vůz stojí poblíž budky výhybkáře na vjezdu do smyčky Hloubětín. 25.6.1995
115 První tramvaj na nové kolejové spojce mezi smyčkou Sídliště Řepy a nádražím ČD Praha - Zličín 26.6.1995
116 První tramvaj na nové kolejové spojce mezi smyčkou Sídliště Řepy a nádražím ČD Praha - Zličín 26.6.1995
117 První tramvaj na nové kolejové spojce mezi smyčkou Sídliště Řepy a nádražím ČD Praha - Zličín 26.6.1995
118 U zastávky Trojská 29.6.1995
119 S vozem 9025 (35) v zastávce Trojská 29.6.1995
120 Zastávka Trojská těsně po rekonstrukci 29.6.1995
121 S vozy 5548 a 5535 na dvoře střešovické vozovny 21.10.1995
122 Soupravy 7274+7275 (9), 6139+6138 (9), 6494+6495 (19) a vůz 5522 ve smyčce Spojovací 22.10.1995
123 Křížový přejezd u Trojského mostu byl nahrazen dvěma jednoduchými přejezdy. Vůz zastavil nad výhybkami obou přejezdů, zadní podvozek je ještě na levém přejezdu a přední podvozek již zatáčí na pravý přejezd. 22.10.1995
124 U zastávky Karlínské náměstí 22.10.1995
125 Na konci koleje v Záhřebské ulici na vratném kolejovém trojúhelníku Zvonařka 22.10.1995
126 Na manipulační kolejové odbočce z ulice Za Ženskými domovy do areálu ČD Praha - Smíchov 22.10.1995
127 V pozadí vůz 6656 (5), Vápenka 28.10.1995
128 Výstaviště 19.11.1995
129 Na lince 20 vůz 6674, smyčka Červený vrch 19.11.1995
130 Mezi zastávkami Divadlo na Fidlovačce a Svatoplukova 19.11.1995
131 Setkání se zkušebním vozem 8201 na Palackého náměstí 19.11.1995
132 Vozovna Pankrác spolu s pracovním vozem 5543 a kolejovým brusem 5571 19.11.1995
133 Ulice Za Ženskými domovy se zbytkem železniční vlečky a s manipulačním kolejovým obloukem do areálu ČD 11.2.1996
134 Spolu s prototypem vozu RT6N1 č.0028 ve smyčce Lehovec 11.2.1996
135 Spolu s prototypem vozu RT6N1 č.0028 ve smyčce Lehovec 11.2.1996
136 Balabenka 11.2.1996
137 Jako linka 99 vůz nejezdil, jednalo se jen o ozdobu pro fotografy. Smyčka Harfa. 11.2.1996
138 Ve vozovně Hloubětín s pracovním vozem 5401 a zatlačovačkou SZ2 11.2.1996
139 5401 a 5522, vozovna Hloubětín 11.2.1996
140 Smetanovo nábřeží, vůz 351 se zbytky reklamního nátěru. 20.4.1996
141 Kolejový přejezd u Invalidovny 21.4.1996
142 Kolejový přejezd na Malostranském náměstí 16.6.1996
143 Mezi zastávkami Bílá Hora a Malý Břevnov 16.6.1996
144 Hládkov 16.6.1996
145 Upravené stanoviště pro zpětný pohyb vozu 16.6.1996
146 Zadní část interiéru s průhledem na měřicí pantograf 16.6.1996
147 Stanoviště obsluhy měřicího pracoviště 16.6.1996
148 Měřicí panel vozu 5522 16.6.1996
149 Přední část interiéru vozu 16.6.1996
150 Převodník signálů z měřicího pantografu, dole skříňka spínače střešního osvětlení 16.6.1996
151 Řídicí panel vozu 5522 16.6.1996
152 Stanoviště řidiče a pomocníka 16.6.1996
153 Sestava zrcátek a přidaný síťový voltmetr 16.6.1996
154 Jako doprovodný vůz při akci Kroužku městské dopravy (proto "K"), Výstaviště 23.6.1996
155 Jako doprovodný vůz při jízdě Kroužku městské dopravy soupravou 240+1200, Anděl 23.6.1996
156 Chodovská. Montážní Mercedes AC 48-29 je nyní zařazen ve sbírkách Muzea MHD ve Střešovicích 26.6.1996
157 Od Spořilova k Teplárně Michle 27.6.1996
158 I.P.Pavlova 23.8.1996
159 I.P.Pavlova 23.8.1996
160 Ve vozovně Střešovice spolu s vozem 6102 27.10.1996
161 Orionka a vůz č.28 30.11.1996
162 S vozy 5406, 5601, 5602, 7136+7137, 5500 a 6102 na muzejním dvoře střešovické vozovny 30.11.1996
163 Sídliště Řepy 1.12.1996
164 Na sjezdové výhybce od plánované trati do Libuše... Sídliště Modřany 1.12.1996
165 U zastávky Drinopol 26.1.1997
166 Dlabačov 26.1.1997
167 Smyčka Vypich 26.1.1997
168 Pomocí kolejového přejezdu v Minské ulici se vůz 5522 dostal na chvíli na levou kolej na Čechově náměstí. Na lince 106 jej objíždí autobus ev.č. 7105. 13.4.1997
169 Administrativně spadal vůz 5522 pod depo Střešovice 23.6.1997
170 Na Karlově náměstí již po částečném odstrojení (příprava na likvidaci) 27.8.1997
171 U Královského letohrádku 23.9.1997
172 Smyčka Ústřední dílny DP 10.10.1997
173 Výjezd ze smyčky ÚD DP 10.10.1997
174 Zastávka Vozovna Strašnice směr Želivského 10.10.1997
175 Setkání s vozem 9103 v zastávce Vinohradské hřbitovy 10.10.1997
176 U zastávky Vozovna Strašnice (směr z centra) 10.10.1997
177 S autobusem náhradní dopravy ev.č.85 u smyčky Černokostelecká 10.10.1997
178 Poslední výjezd z Orionky na poslední pracovní cestu 28.10.1997
179 Poslední provozní fotka vozu 5522. Krejcárek 28.10.1997
180 Ústřední dílny DP 7.7.1998

 

© orionka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma